1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Civīlprocesa mācības grāmata.

Autoru kolektīvs, Vladimirs Bukovskis

Kopā € 41.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Komplektā apvienotas divas grāmatas:

      1. 1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kas ir pirmā neatkarīgās Latvijas valsts krimināllikuma – 1933.gada Sodu likuma – pārizdevums.

Ņemot vērā Sodu likuma nozīmīgumu Latvijas tiesību vēsturē, izdevums var ieinteresēt tiesībzinātniekus, vēsturniekus, studentus un ikvienu, kam interese ieskatīties Latvijas valsts tapšanas vēsturē.

      2. Vladimirs Bukovskis. Civīlprocesa mācības grāmata

Civīlprocesa mācības grāmata ir Dr.jur. Vladimira Bukovska 1933.gadā izdotās grāmatas „Civīlprocesa mācības grāmata” atkārtots izdevums.

Grāmatā apkopotas V.Bukovska tajā laikā lasītās lekcijas civilprocesā Latvijas Universitātē. Tā kā šajā mācību grāmatā plaši un vispusīgi aplūkoti civilprocesa jautājumi, tā ļauj izsekot civilprocesa attīstībai Latvijā un ielūkoties mūsdienu civilprocesuālo tiesību tapšanas vēsturē.