Civīlprocesa mācības grāmata. Civilprocess

Konstantīns Čakste, Vladimirs Bukovskis

Kopā € 33.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Komplektā ietilpst divas grāmatas:

      1. Vladimirs Bukovskis. Civīlprocesa mācības grāmata

Civīlprocesa mācības grāmata ir Dr.jur. Vladimira Bukovska 1933.gadā izdotās grāmatas „Civīlprocesa mācības grāmata” atkārtots izdevums.

Grāmatā apkopotas V.Bukovska tajā laikā lasītās lekcijas civilprocesā Latvijas Universitātē. Tā kā šajā mācību grāmatā plaši un vispusīgi aplūkoti civilprocesa jautājumi, tā ļauj izsekot civilprocesa attīstībai Latvijā un ielūkoties mūsdienu civilprocesuālo tiesību tapšanas vēsturē.

      2. Konstantīns Čakste. Civilprocess

Grāmatā apkopotas Latvijas Universitātes docenta Konstantīna Čakstes laikā no 1937. līdz 1940.gadam sarakstītās un iepriekš nekad nepublicētās 50 lekcijas, kas līdz mūsu dienām saglabājušās uz rakstāmmašīnas pārrakstītā veidā.

Izdevumā saglabāts autora izteiksmes veids un 20. gs. 30.gadiem raksturīgās latviešu valodas īpatnības ar nelieliem uzlabojumiem atbilstoši mūsdienu literārajai valodai.