1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Iz Baltijas provinču tiesībām

Autoru kolektīvs, Kārlis Ducmanis

Kopā € 41.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Komplektu veido divas grāmatas:

      1. 1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kas ir pirmā neatkarīgās Latvijas valsts krimināllikuma – 1933.gada Sodu likuma – pārizdevums.

Ņemot vērā Sodu likuma nozīmīgumu Latvijas tiesību vēsturē, izdevums var ieinteresēt tiesībzinātniekus, vēsturniekus, studentus un ikvienu, kam interese ieskatīties Latvijas valsts tapšanas vēsturē.

      2. Kārlis Ducmanis. Iz Baltijas provinču tiesībām

Šis ir 1913.gadā izdotās Kārļa Ducmaņa (1881–1943) grāmatas “Iz Baltijas provinču tiesībām” faksimilizdevums. K.Ducmaņa darbs ir pirmais plašākais juridisko rakstu krājums latviešu valodā.

Grāmata atspoguļo Baltijas provinču likumu vēsturisko attīstību un ir viens no jurisprudences studentu pieprasītākajiem darbiem tiesību vēsturē.

Lai arī tā ir juridiska rakstura grāmata, taču tās saturs izklāstīts visiem saprotamā veidā, tāpēc var ieinteresēt arī jebkuru citu lasītāju.