Administratīvā procesa likums. 6.izdevums

256 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevums sagatavots, ievērojot publicēto normatīvo aktu grozījumus, kas izsludināti līdz 2017.gada 20.februārim.

Izdevumā publicētā Administratīvā procesa likuma redakcija spēkā no 2017.gada 1.marta.

Ar 2017.gada 2.februāra likumu (Vēstnesis, 16.02.2017., Nr.36) no 2017.gada 1.marta Administratīvā procesa likumā izdarīti būtiski grozījumi, kuru galvenais mērķis ir “ieviest valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības institūtu administratīvajās lietās tiesā, pilnveidot valsts nodevu un drošības naudas sistēmu, administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpildi, ieviest pretpieteikuma institūtu, kā arī efektivizēt lietu izskatīšanas gaitu iestādē un administratīvajā tiesā” (sk. likumprojekta Nr.573/Lp12 anotāciju).

Izdevuma pielikumā publicēts: Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums; Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumu par Administratīvā procesa likuma normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei saraksts; Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces Administratīvā procesa likumā; Ministru kabineta noteikumu saraksts, kas izdoti saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām, un arī attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

Lai izdevums būtu ērtāk izmantojams, tajā publicēts arī Administratīvā procesa likuma pantu rādītājs.