KRIMINĀLLIKUMS

896 LPP

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā grāmata “Krimināllikums”, kurā pirmo reizi vienā izdevumā ietvertas visas šā likuma redakcijas, ieskaitot grozījumus, kas stājās spēkā 2016.gada 11.maijā.

Izdevumā iekļauts arī likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” – visas tā redakcijas, tai skaitā likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2016.gada 1.maijā, un likuma pielikumi 01.05.2016. redakcijā.  Vērtīgs grāmatas papildinājums ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas [Senāta] Krimināllietu departamenta nolēmumu tēzes profesores Dr. iur. Valentijas Liholajas redakcijā.

Krimināllikums stājās spēkā 1999.gada 1.aprīlī, un laika posmā no 2000.gada 18.maija līdz 2016.gada 21.aprīlim tajā izdarīti 56 grozījumi. Tādēļ visu likuma redakciju apkopošana vienā izdevumā bija kļuvusi par nepieciešamību.

“Grāmatas mērķis bija sagatavot juristiem informācijas apkopojumu par Krimināllikuma normu piemērošanu, lai praksē ievērojami mazāk laika būtu jāvelta pamata ziņu iegūšanai par pārbaudāmā notikuma laikā spēkā esošo Krimināllikuma regulējumu un Latvijas Republikas Augstākās tiesas sniegtajiem Krimināllikuma normu piemērošanas skaidrojumiem,” grāmatas ievadā norāda tās sastādītājs Alfrēds Voroņko.

Grāmata būs labs palīgs ikvienam juristam, kura ikdiena saistīta ar Krimināllikuma normu praktisku piemērošanu.