Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 6. sējums: 1927

430 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2003
ISBN Nr. 9984-671-41-0
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Ar senatora Augusta Lēbera fonda un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas atbalstu izdots faksimilizdevuma Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 6. sējums Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1927. Izdevumā ir iekļautas 12 šajā gadā izdotas juridiskā žurnāla burtnīcas.

Tieslietu Ministrija Vēstneša (TMV) faksimilizdevumā ir iespējams gūt vispusīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas Republikas tiesiskās dzīves veidošanos, tiesu darbību, likumu izstrādāšanas gaitu, jaunpieņemtajiem likumiem un to analīzi. Žurnālā ievietoti arī tālaika Latvijas un citu valstu juridiskās literatūras apskati.

Tieslietu Ministrijas Vēstneša 6. sējumā lasītāji var uzzināt par Saeimas atlaišanas iespējām pirms tās pilnvaru izbeigšanās divdesmito gadu Latvijā. Kā izrādās, tolaik valsts prezidents varēja ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Īpaši interesants šis raksts varētu būt sakarā ar pēdējā laikā izskanējušajām runām par iespējamām pirmstermiņa parlamenta vēlēšanām. Nozīmīga vieta TMV 6. sējumā ir ierādīta skaidrojumam par to, kas ir kolektīvais līgums, ko tas dod un kā to slēgšana ir izplatījusies attīstītākajā pasaules daļā. Izdevumā var iepazīties ar rakstiem par iespējām paātrināt kriminālprocesu, kompensāciju izmaksu personām, kas nepamatoti sauktas pie kriminālatbildības. TMV lasāms arī par to, kādas tiesības divdesmito gadu Latvijā bija ārlaulības bērniem un viņa mātēm, par personu identitātes noteikšanu ar asins izmeklēšanas palīdzību un kā to izmantot tiesu darbā.

Kopumā Tieslietu Ministrijas Vēstneša faksimilizdevumu paredzēts izdot 26 sējumos. To var iegādāties tikai komplektā TNA juridiskās literatūras tirdzniecības vietās.