Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 7. sējums: 1928

526 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 32.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdots faksimilizdevuma Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 7. sējums Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1928. Izdevumā ir iekļautas 12 šajā gadā izdotas juridiskā žurnāla burtnīcas.

Tieslietu Ministrijas Vēstneša 7. sējumā lasītājiem ir dota iespēja iepazīties ar juristu apsvērumiem, kāpēc ārzemju kapitālu Latvijā vajadzētu aplikt ar ienākuma nodokli, kas līdz tam tika darīts ļoti reti. Sīkāk izdevumā runāts par likumprojektu “Par tiesas izmeklēšanas paātrināšanu un vienkāršošanu”. Tas skar arī šodien ļoti aktuālu jautājumu – aizstāvēt ne tikai valsts, bet arī apsūdzētā intereses.
Tieslietu Ministrijas Vēstneša lasītāji var iepazīties arī ar Sodu likumu projektu, ieteikumiem civilprocesa paātrināšanā un vienkāršošanā, apsvērumiem, cik svarīga loma noziegumu atklāšanā ir tiesu ekspertīzei un likumiem, uz kuru pamata miera laikā Latvijā varēja piespriest nāvessodu.

Tā kā 1928. gadā Latvijas Republika svinēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju, Tieslietu Ministrijas Vēstnesis savās publikācijās īpašu uzmanību ir pievērsis valsts tiesiskās iekārtas izveidošanai, attīstībai un nostiprināšanai, kā arī tiesu darbības rezultātiem šajā laika periodā.

Kopumā Tieslietu Ministrijas Vēstneša faksimilizdevumu paredzēts izdot 26 sējumos. To var iegādāties tikai komplektā TNA juridiskās literatūras tirdzniecības vietās.