Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa

374 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 6.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Baibas Vītoliņas – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktores sarakstītā grāmata "Patērētāju tiesību aizsardzības pamati" ir pirmais darbs, kurā visaptveroši aprakstīti galvenie patērētāju tiesības regulējošie jautājumi, kā arī sniegts ieskats preču un pakalpojumu tirdzniecību regulējošajās normās.

Grāmata sniedz iespēju gūt plašas zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem dažādās nozarēs gan no atsevišķa patērētāja tiesību aspekta, gan saistībā ar patērētāju kolektīvajām interesēm.
Tā kā patērētāju tiesības ir gan būtiska tiesību sistēmas sastāvdaļa, gan arī pamats godīgai uzņēmējdarbības videi, šī grāmata noderēs visiem, kas ikdienā saskaras ar dažā¬diem patērētāju aizsardzības jautājumiem, – gan komersantiem, kam jānodrošina patērētāju tiesību ievērošana, gan juristiem, jurisprudences un citu sociālo zinātņu studentiem.