Rakstu krājums. 1997-2010

Vladimirs Terehovičs, Elita Nīmande

296 LPP

Kopā € 10.40

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Lasītājiem piedāvātajā darbā atspoguļota autoru radošās darbības gaita juridiskās zinātnes jomā laika posmā 1997.—2010. Autoru raksti ir pētījumu rezultāti par dažādām kriminālistikas teorijas, krimināltiesību piemērošanas, tiesu ekspertīžu problēmām un citiem jautājumiem. Autoru atsevišķi pētījumu rezultāti publicēti zinātnisko darbu krājumos, zinātniski praktisko konferenču materiālos un speciālajā periodiskajā literatūrā.

Darbs domāts juridisko specialitāšu studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, juridisko mācību iestāžu pasniedzējiem, kā arī plašam lasītāju lokam, kas interesējas par kriminālistikas teorijas, krimināltiesību teorijas un krimināltiesību piemērošanas problēmām.